„Kietaviškių gausos“ gamybos bazės modernizavimas

administratoriusKTVNaujienos

KPF

Projekto vykdytojas: UAB „Kietaviškių gausa“

Projekto pavadinimas: „UAB „Kietaviškių gausa“ gamybos bazės modernizavimas“

Projekto Nr,: 17VM-KV-14-1-05246-PR001

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2015-06-18

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2017-05-22

Projektui skirta parama: 9 983 650,58 Eur.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Pagrindinis šio įgyvendinamo projekto tikslas: modernizavimo investicijomis į dalies šiltnamių ūkio atnaujinimą, inovatyvių technologijų diegimą žieminiuose šiltnamiuose bei pastačius nuosavą katilinę su biokuro ir dujų kuro vandens šildymo katilais reikšmingai sumažinti suvartojamos šilumos kiekius, šiluminius nuostolius trasoje, kitų resursų sunaudojimą, padidinti daržovių derlingumą, išplėsti veiklos sezoną iki 12 mėn. per metus, tokiu būdu pasiekiant aukštesnį visos bendrovės veiklos efektyvumą , konkurencinį pranašumą rinkoje bei sudarant sąlygas pelningai ateities veiklai, darbuotojų darbo vietų išsaugojimui ir potencialiems plėtros etapams.

Projekto rezultatas: pastatyti nauji šiltnamių blokai, kurių plotas sudaro apie 9,74 ha, su moderniomis daržovių auginimo technologijomis, pastatyta ne mažiau kaip 5 MW našumo biokuro ir 3 MW našumo dujų kuro vandens šildymo katilinė su 1,7 MW kogeneracine dujine jėgaine bei akumuliacine talpa.

Pagrindiniai naujų šiltnamių konstrukciniai privalumai:

 stipresnės plieninės konstrukcijos atlaikys padidintas sniego apkrovas;
 iki 2 kartų didesnis aukštis – aukštesni šiltnamiai leidžia augalams (pomidorams ir agurkams) formuoti papildomas atžalas, dėl ko padidėja augalų tankis 1-ame m2, didėja augalų apšviestumas, tiesiogiai įtakojantis augalų derlingumą;
 didesnis sandarumas, geresnės izoliacinės savybės;
 naujų stiklų didesnis skaidrumas – praleis daugiau šviesos;
 galimybė sumontuoti stiklų plovimo liniją;
 didesnis tūris ir konstrukcijos naujo tipo šiltnamiuose leidžia naudoti horizontalius stoginius ir vertikalius sieninius šilumos ekranus, kurie efektyviai taupo šilumą (nakties metu virš augalų užtraukiamos horizontalios ir vertikalios užuolaidos).

Kiekviename šiltnamių bloke A, B ir C diegiama technologinė įranga ir savybės:

 energetiniai (šilumą taupantys) ekranai-užuolaidos;
 CO2 paskirstymo šiltnamyje sistema;
 kompiuterizuota laistymo, tręšimo sistema ir mazgai;
 drenažinio vandens surinkimo sistema;
 dezinfekavimo sistema su UV filtrais;
 kompiuterinė šiltnamių valdymo ir automatikos sistema;
 auginimo lovių sistema;
 derliaus nuėmimo, transportavimo ir augalų priežiūros įranga;
 šviesą atspindintys grunto užtiesalai;
 stogo stiklų plovimo sistema su plovimo mašina.

5 MW našumo biokuru (medžio skiedromis ir daržovių auginimo procese atliekančio kokoso plaušu) kūrenama katilinė leistų reikšmingai sumažinti šiltnamių šildymui naudojamos šilumos kainą bei mažinti šilumos nuostolius trasoje.
Kartu su 5 MW našumo biokuro katilu katilinėje būtų sumontuotas ir 3 MW našumo dujų kuro vandens šildymo katilas, kuris kartu su kogeneracine jėgaine užtikrintų šilumos gamybą tais mėnesiais (daugiausia liepos-spalio), kai šilumos poreikis yra sąlyginai nedidelis (iki 2500 MWh per mėnesį). Dujų katilas būtų naudojamas kartu su biokuro katilu ir tais mėnesiais (vasarį-balandį), kai dėl staigių išorinės temperatūros svyravimų (naktinių šalnų metu) reikia greitai panaudoti didesnį šilumos kiekį.

Kartu su biokuro katilu numatyta įrengti ir ne mažiau kaip 1000 m³ talpos vandens akumuliacinę talpą, kurioje būtų akumuliuojama biokuro katilu gaminama šiluma (kai jos poreikis nedidelis – daugiausiai šviesios paros metu) ir kuri būtų panaudojama (atiduodama), kai šilumos poreikis staigiai išauga.

Bendrovės turimi 1,9 MW elektros galingumai yra išnaudoti kitos technologinės įrangos reikmėms. Naujoje nuosavoje katilinėje bus įrengta 1,7 MW kogeneracinę dujomis kūrenamą jėgainė, kurios tiekiama elektros energija patenkintų išaugusį elektros galios poreikį technologinei elektros energijai. Kogeneracinėje jėgainėje bus gaminama elektros energija ir šiluma, kuri būtų naudojama šiltnamių šildymui.