„Kietaviškių gausos“ gamybos bazės modernizavimas

administratoriusKTVNaujienos

KPF

Projekto vykdytojas: UAB „Kietaviškių gausa“ Projekto pavadinimas: „UAB „Kietaviškių gausa“ gamybos bazės modernizavimas“ Projekto Nr,: 17VM-KV-14-1-05246-PR001 Projekto įgyvendinimo pradžia: 2015-06-18 Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2017-05-22 Projektui skirta parama: 9 983 650,58 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Pagrindinis šio įgyvendinamo projekto tikslas: modernizavimo investicijomis … Read More